Ianco.cz

Ceník služeb

První čtyři hodiny konzultací – ZDARMACena za odbornou konzultaci, zpracování analýzy apod.:
  • 1 hodina – 500 Kč
  • 40 hodin – 15 000 Kč
  • dlouhodobý projekt (více než 100 hod.) – individuální cena


Náhrada oprávněných přímých výdajů (účtovány samostatně)Forma spolupráce:
  • Mandátní smlouva
  • Smlouva o dílo
  • Smlouva o zprostředkování
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti


Ing. Jan Ander
Independent Freelance
Consultant & Interim Manager

Tel.: +420 602 372 955
Volutová 2524/12, 158 00 Prague 13
Czech Republic
IČ: 18424678
View Jan Ander's profile on LinkedIn