Ianco.cz

Co nabízím

Vymáhání pohledávek (Finanční management)

Analýza podnikatelských příležitostí, prostředí

PEST, SWOT analýza

Srovnávací analýzy (Benchmarking, Spider analýza)

Studie proveditelnosti (Feasibility study)

Analýza rozvojového potenciálu společnosti

Optimalizace procesů, metodika řízení (BSC, KPI's)

Vypracování dlouhodobého strategického plánu

Vyhodnocení investičních záměrů (EVA)

Příprava a vypracování „Business plánu“ – analýza návratnosti projektu

Vypracování marketingového plánu (podpora při jeho realizaci)

Podpora při realizaci zahraničních aktivit:
  • marketingové (výstavy, veletrhy, promotion vč. zajišťování prostředků)
  • obchodní (akvizice, příprava nabídek, jednání se zahr. partnery)
  • zajištění zahr. obchodu (obchod. podmínky, kurzová rizika, akreditivy, inkasa apod.)
Podpora při čerpání finančních prostředků z fondů EU (sledování aktuálních výzev, projektová příprava, zajišťování dotací)

Podpora při čerpání prostředků státního rozpočtu na realizaci výzkumných úkolů (zajišťování grantů)

Zprostředkování lobbyingu

Podpora a příprava podkladů pro výběrová řízení a tendry v ČR i v zahraničí
Ing. Jan Ander
Independent Freelance
Consultant & Interim Manager

Tel.: +420 602 372 955
Volutová 2524/12, 158 00 Prague 13
Czech Republic
IČ: 18424678
View Jan Ander's profile on LinkedIn