Ianco.cz

Reference

Vodafone Czech Republic, a.s. (2013)
 • zajištění a realizace výběrového řízení pro klienta
 • obchodní partnerství - PayNet Servis s.r.o.
Europe Travel Group, spol. s r. o. (2012)
 • zpracování byznys plánu
 • zajištění financování projektu
DoRex M+A Consultants GmbH. (2011)
 • poradenství v rámci akviziční činnosti
České centrum pro obchodní spolupráci, o. s. (2011)
 • poradenství v oblasti obchodně-marketingové strategie
 • konzultace a hodnocení podnikatelských plánů
Zlatá koruna (2011)
 • člen Finanční akademie - hodnotitel finančních produktů
Lavaris, spol. s r. o. (2011)
 • konzultace v oblasti řízení finančních toků
 • příprava a zpracování podnikatelských plánů
Brain Logistics, s. r. o. (2010)
 • poradenství v rámci akviziční činnosti
MONZA CZ, spol. s r. o. (2010)
 • zpracování rozvojové strategie
 • obchodně-marketingová strategie
 • konzultační činnost v oblasti finančního řízení
VFS Financial Service Czech Republic, spol. s r. o. (2010)
 • zajištění optimalizace finančních toků
 • řízení pohledávek
 • analýza rizik u klientů VFS
Sportvital, spol. s r. o. (2010)
 • zpracování obchodně-marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh
 • zpracování podnikatelského plánu
 • realizace marketingového mixu
Město Buštěhrad (2009)
 • příprava podkladů pro realizaci projektu „Rekonstrukce zámku Buštěhrad“
 • zpracování ideového záměru pro podání žádosti o dotaci
 • příprava podkladů pro studii proveditelnosti včetně obchodního modelu
Logitron, spol. s r. o. (2009)
 • zpracování obchodně-marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh
 • zpracování analýzy trhu a tržního potenciálu
 • realizace marketingového mixu
J.B. Corporation, spol. s r. o. (2009)
 • návrh optimalizace procesu finančního managementu
 • zpracování podkladů a řízení pohledávek
o.s. ROMODROM (2009)
 • zpracování ideového záměru projektu "Začleňování romské komunity do společnosti" vč. návrhu realizace
TTC Telekomunikace, spol. s r. o. (2008)
 • řízení a organizace projektu Zefektivnění a rozvoj energetické sítě v Turecku vč. pilotního projektu
 • vedení projektového týmu při zpracování studie: „Strategy for Turkish Electricity Market Toward Full Compatibility with EU“
 • příprava a zpracování podkladů výběrového řízení pro investiční projekt Světové banky v Etiopii
 • příprava a zpracování podkladů výběrového řízení pro Ministerstvo obrany Egyptské republiky
Český Telecom, a. s. (2004)
 • zefektivnění Univerzál. služby v síti tel. automatů – zvýšení efektivních výnosů na jednu minutu volání o 11 procent
 • zvýšení výnosů na jednoho pracovníka o 17 procent
 • zvýšení provozního zisku (EBITDA)
 • zpracování plánu strategického rozvoje nových technologií a služeb (internetové kiosky, čipové karty)
KODAK Ltd. (2000)
 • rozšíření sítě Kodak EXPRESS (KEX)
 • vybudování poboček v síti obchodních domů Carrefour (Nový Smíchov) a SPAR (České Budějovice, Brno, Zlín)
 • podpora budování poboček Kodak EXPRESS v Slovenské republice (Bratislava, Trnava)
 • řízení pohledávek – snížení objemu o 80 procent


Ing. Jan Ander
Independent Freelance
Consultant & Interim Manager

Tel.: +420 602 372 955
Volutová 2524/12, 158 00 Prague 13
Czech Republic
IČ: 18424678
View Jan Ander's profile on LinkedIn