– TEPLÝ Petr, ANDER Jan, http://cupress.cuni.cz, 15. prosince 2011

Co si o tom myslím:

„Celkově lze konstatovat, že se autoři problematiky suverénních fondů zhostili úspěšně a prokázali svou širokou teoretickou i praktickou znalost dané tématiky. Publikace si tak nepochybně najde pozitivní odezvu nejen u odborníků z akademické, veřejné i podnikatelské sféry, ale též u studentů a dalších čtenářů, kteří se chtějí dozvědět něco nového a aktuálního ze světa financí.“ Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Institut ekonomických studií FSV UK, člen NERV