Ceník

Ceník služeb

První čtyři hodiny konzultací – ZDARMA

Cena za odbornou konzultaci, zpracování analýzy apod.:

  • 1 hodina –     1 450 Kč
  • 40 hodin – 43 500 Kč
  • dlouhodobý projekt (více než 100 hod.) – individuální cena

Náhrada oprávněných přímých výdajů (účtovány samostatně)

Forma spolupráce :

  • Mandátní smlouva
  • Smlouva o dílo
  • Smlouva o spolupráci
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti

Profil

Poslání

Mými klienty mohou být živnostníci, malé i větší společnosti i komunální instituce.

Mým hlavním zaměřením je vypracování strategického plánu rozvoje a plánu jeho realizace, který bude podporovat rozvoj obchodních aktivit a aktivit vedoucí k většímu uspokojování zákazníka.

Ianco je vedena jako otevřená konzultační firma, která je schopna ve spolupráci s klientem vypracovávat studie, analýzy a zpracovávat podklady pro kompetentní rozhodování. K tomuto, kromě vlastních znalostí a zkušeností, mám vybudovány profesionální vztahy s nezávislými poradci v různých oborech a oblastech.

Tito poradci jsou využíváni při řešení řady specifických úkolů v závislosti na povaze zadání a podle jejich individuálních zkušeností a dovedností.

Mým posláním je poskytovat vlastníkům strategické, ekonomické, obchodní a manažerské služby, které povedou ke zvýšení hodnoty jejich společností.

Jsem na znalostech a zkušenostech založená firma poskytující optimální „business“ řešení prostřednictvím balíku služeb.

Uznávám klíčový význam trvalého zlepšování služeb zákazníkům a snižování provozních nákladů v dnešním konkurenčním prostředí.

Ing. Jan Ander

Independent Freelance Consultant & Interim Manager

Volutová 2524/12, 158 00 Prague 13

Czech Republic
IČ 18424678

E-mail

ander@ianco.cz

Telefon

+420 602 372 955

LinkedIn

Ing. Jan Ander

Twitter

@jan_ander   

1 + 7 =