Služby

Co nabízím

Vymáhání pohledávek (Finanční management)

Analýza podnikatelských příležitostí, prostředí

PEST, SWOT analýza

Srovnávací analýzy (Benchmarking, Spider analýza)

Studie proveditelnosti (Feasibility study)

Analýza rozvojového potenciálu společnosti

Optimalizace procesů, metodika řízení (BSC, KPI's)

Vyhodnocení investičních záměrů (EVA)

Příprava a vypracování „Business plánu“ – analýza návratnosti projektu

Vypracování marketingového plánu (podpora při jeho realizaci)

Vypracování marketingového plánu (podpora při jeho realizaci)

Podpora při čerpání finančních prostředků z fondů EU (sledování aktuálních výzev, projektová příprava, zajišťování dotací)

Podpora při čerpání prostředků státního rozpočtu na realizaci výzkumných úkolů (zajišťování grantů)

Zprostředkování lobbyingu

Podpora a příprava podkladů pro výběrová řízení a tendry v ČR i v zahraničí

Podpora při realizaci zahraničních aktivit:

  • marketingové (výstavy, veletrhy, promotion vč. zajišťování prostředků)
  • obchodní (akvizice, příprava nabídek, jednání se zahr. partnery)
  • zajištění zahr. obchodu (obchod. podmínky, kurzová rizika, akreditivy, inkasa apod.)

Profil

Poslání

Mými klienty mohou být živnostníci, malé i větší společnosti i komunální instituce.

Mým hlavním zaměřením je vypracování strategického plánu rozvoje a plánu jeho realizace, který bude podporovat rozvoj obchodních aktivit a aktivit vedoucí k většímu uspokojování zákazníka.

Ianco je vedena jako otevřená konzultační firma, která je schopna ve spolupráci s klientem vypracovávat studie, analýzy a zpracovávat podklady pro kompetentní rozhodování. K tomuto, kromě vlastních znalostí a zkušeností, mám vybudovány profesionální vztahy s nezávislými poradci v různých oborech a oblastech.

Tito poradci jsou využíváni při řešení řady specifických úkolů v závislosti na povaze zadání a podle jejich individuálních zkušeností a dovedností.

Mým posláním je poskytovat vlastníkům strategické, ekonomické, obchodní a manažerské služby, které povedou ke zvýšení hodnoty jejich společností.

Jsem na znalostech a zkušenostech založená firma poskytující optimální „business“ řešení prostřednictvím balíku služeb.

Uznávám klíčový význam trvalého zlepšování služeb zákazníkům a snižování provozních nákladů v dnešním konkurenčním prostředí.

Ing. Jan Ander

Independent Freelance Consultant & Interim Manager

Volutová 2524/12, 158 00 Prague 13

Czech Republic
IČ 18424678

E-mail

ander@ianco.cz

Telefon

+420 602 372 955

LinkedIn

Ing. Jan Ander

Twitter

@jan_ander   

12 + 9 =