Reference

JHP Bohemia s.r.o. v likvidaci (2019)

 • Jednatel a likvidátor společnosti

SISTAR s.r.o.  (2018)

 • Akvizice společnosti 
 • Projekt rozdělení a odštěpení 

WISDOM PROFIT (ITA) DEVELOPMENT. S.R.L. (2017)

 • Spolupráce na založení společnosti
 • Definování a realizace strategie společnosti
 • Nastavení firemní kultury a procesů

SHANGHAI MALING (CZECH) a.s. (2016)

 • Člen představenstva
 • Krizový manažer
 • Ve spolupráci s insolvenčním správcem (AK Žižlavský) – příprava společnosti k prodeji

Vodafone Czech Republic, a.s. (2013)

 • Zajištění a realizace výběrového řízení pro klienta
 • Obchodní partnerství – PayNet Servis s.r.o.

DoRex M+A Consultants GmbH. (2011)

 • Poradenství v rámci akviziční činnosti

Lavaris, spol. s r. o. (2011)

 • Konzultace v oblasti řízení finančních toků
 • Příprava a zpracování podnikatelských plánů

Brain Logistics, s. r. o. (2010)

 • Poradenství v rámci akviziční činnosti

VFS Financial Service Czech Republic, spol. s r. o. (2010)

 • Zajištění optimalizace finančních toků
 • Řízení pohledávek
 • Analýza rizik u klientů VFS

Město Buštěhrad (2009)

 • Příprava podkladů pro realizaci projektu „Rekonstrukce zámku Buštěhrad“
 • Zpracování ideového záměru pro podání žádosti o dotaci
 • Příprava podkladů pro studii proveditelnosti včetně obchodního modelu

J.B. Corporation, spol. s r. o. (2009)

 • Návrh optimalizace procesu finančního managementu
 • Zpracování podkladů a řízení pohledávek

Zlatá koruna (2011)

 • Člen Finanční akademie – hodnotitel finančních produktů

MONZA CZ, spol. s r. o. (2010)

 • Zpracování rozvojové strategie
 • Obchodně-marketingová strategie
 • Konzultační činnost v oblasti finančního řízení

Sportvital, spol. s r. o. (2010)

 • Zpracování obchodně-marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh
 • Zpracování podnikatelského plánu
 • Realizace marketingového mixu

Logitron, spol. s r. o. (2009)

 • Zpracování obchodně-marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh
 • Zpracování analýzy trhu a tržního potenciálu
 • Realizace marketingového mixu

TTC Telekomunikace, spol. s r. o. (2008)

 • Řízení a organizace projektu Zefektivnění a rozvoj energetické sítě v Turecku vč. pilotního projektu
 • Vedení projektového týmu při zpracování studie: „Strategy for Turkish Electricity Market Toward Full Compatibility with EU“
 • Příprava a zpracování podkladů výběrového řízení pro investiční projekt Světové banky v Etiopii
 • Příprava a zpracování podkladů výběrového řízení pro Ministerstvo obrany Egyptské republiky

KODAK Ltd. (2000)

 • Rozšíření sítě Kodak EXPRESS (KEX)
 • Vybudování poboček v síti nákupních center 
 • Podpora budování poboček Kodak EXPRESS v Slovenské republice (Bratislava, Trnava)
 • Řízení pohledávek – snížení objemu o 80 procent

Český Telecom, a. s. (2004)

 • Zefektivnění Univerzál. služby v síti tel. automatů – zvýšení efektivních výnosů na jednu minutu volání o 11 procent
 • Zvýšení výnosů na jednoho pracovníka o 17 procent
 • Zvýšení provozního zisku (EBITDA)
 • Zpracování plánu strategického rozvoje nových technologií a služeb (internetové kiosky, čipové karty)

Profil

Poslání

Mými klienty mohou být živnostníci, malé i větší společnosti i komunální instituce.

Mým hlavním zaměřením je vypracování strategického plánu rozvoje a plánu jeho realizace, který bude podporovat rozvoj obchodních aktivit a aktivit vedoucí k většímu uspokojování zákazníka.

Ianco je vedena jako otevřená konzultační firma, která je schopna ve spolupráci s klientem vypracovávat studie, analýzy a zpracovávat podklady pro kompetentní rozhodování. K tomuto, kromě vlastních znalostí a zkušeností, mám vybudovány profesionální vztahy s nezávislými poradci v různých oborech a oblastech.

Tito poradci jsou využíváni při řešení řady specifických úkolů v závislosti na povaze zadání a podle jejich individuálních zkušeností a dovedností.

Mým posláním je poskytovat vlastníkům strategické, ekonomické, obchodní a manažerské služby, které povedou ke zvýšení hodnoty jejich společností.

Jsem na znalostech a zkušenostech založená firma poskytující optimální „business“ řešení prostřednictvím balíku služeb.

Uznávám klíčový význam trvalého zlepšování služeb zákazníkům a snižování provozních nákladů v dnešním konkurenčním prostředí.

Ing. Jan Ander

Independent Freelance Consultant & Interim Manager

Volutová 2524/12, 158 00 Prague 13

Czech Republic
IČ 18424678

E-mail

ander@ianco.cz

Telefon

+420 602 372 955

LinkedIn

Ing. Jan Ander

Twitter

@jan_ander   

1 + 6 =