– LINGLING Wei et al., The Wall Street Journal, www.wsj.com, 7. června 2012

Co si o tom myslím:

„Obávám se, že pokud se evropské politické elity nebudou primárně spoléhat sami na sebe a pokud zároveň neopustí svůj paternalistický přístup k řešení současné hospodařské situace (problémem přeci dávno nejsou jen suverénní dluhy!) bude s Evropou opravdu zle.“