– SCHUMPETER sloupkař týdeníku The Economist, www.economist.com, 3. září 2011

Co si o tom myslím:

„Tato úvaha mi zcela mluví z duše. I já jsem ve svém absolventském projevu v roce 2010 upozorňoval na hon za tituly (nikoliv za vzděláním) a jeho důsledky u nás v Česku. Chceme-li být úspěšní, musíme vzít na vědomí, že jsme dnes součástí opravdu zásadních strukturálních změn nejenom v ekonomice, ale dříve nebo později i v politickém systému. A kdo si myslí, že to tak není, tak se plete…“