– ACEMOGLU Daron, ROBINSON A. James, Argo a Dokořán, 2015, 8. ledna 2020

Co si o tom myslím:

„Pan Acemoglu je profesor ekonomie z MIT a pan Robinson je politolog a má profesuru z Harvardu. Tato kniha by měla být povinná pro všechny, kteří chtějí radit nebo dokonce řídit stát. Pro mě absolutně nejdůležitější pointa: Pro optimální fungování státu jsou nejdůležitější silné, kompetentní a hlavně na politice a politicích naprosto nezávislé instituce!“